Εάν επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας μπορείτε να επικοινωνήσετε καλώντας 210 7659653 ή 210 7658541 ή 210 7665382. Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε email στο info@kikifashion.gr. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τα επόμενα βήματα.